O NÁS              KONTAKT

OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Dodacie podmienky.

 

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa objednaných produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

 

Dodanie avizujeme telefonicky, alebo e-mailom pri potvrdení objednávky. Pri doručení zásielky je povinné uviesť do adresy doručenia telefónne číslo ( odporúčame priamo vo formulári záväznej objednávky), aby sa vedel náš pracovník s vami dohodnúť v prípade nejasností pri objednávke. Taktiež odporúčame uviesť k adrese , na ktorej sa zdržujete, aj doplňujúce údaje ako č. dverí a iné nakoľko donášku spravidla chceme vybaviť čo v najkratšom  čase. Miesto odberu a spôsob dodania je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad. Kupujúci sa zaväzuje prevziať objednaný tovar.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené objednávateľom , zadaním chybných objednávacích údajov, prípadne doplňujúcich údajov o objednanom jedle.

 

Poplatky za dopravu.

 

Pri objednávke v rámci Bratislavy Staré Mesto, neúčtujeme žiadne poplatky za dopravu. Ďalšie možnosti dopravy mimo Starého Mesta sa účtujú poplatkom 1 EUR.

 

Záruky, reklamácie.

 

Reklamáciu si zákazník môže uplatniť:

    ■    okamžite pri preberaní objednávky,

    ■    telefonicky po začatí konzumácie , no nesmie z objednaného tovaru chýbať viac ako ¼.

 

Reklamovaný tovar je potrebné uchovať do príchodu nášho pracovníka .

 

 

Storno objednávky zo strany kupujúceho.

 

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. Po záväznom potvrdení objednávky však iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú takýmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru "na objednávku", ktoré bolo nutné zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov.

 

Storno objednávky zo strany predávajúceho.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť záväznú objednávku alebo jej časť v nasledovných prípadoch:

 

■ vyskytnú sa neočakávané udalosti ktoré bránia v zrealizovaní dodania tovaru /štátny prevrat, .../,

■ bez udania dôvodu,

■ tovar sa už nevyrába, pripadne nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru.

 

V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.

 

Dodatky a zmeny obchodných podmienok.

 

Svoje pripomienky na ďalšie skvalitnenie služieb, prípadne iných návrhov na vylepšenie nákupného systému môžete využívať e-mail. Pokiaľ sa zmenia pravidlá v internetovom obchode, zverejníme zmenené pravidlá na tejto stránke. Zaregistrovaných užívateľov budeme informovať e-mailom. Nové zmenené pravidlá vstúpia do platnosti automaticky po zverejnení na týchto stránkach. Inak sa pravidlá nemôžu meniť s výnimkou, keď sa obidve strany vzájomne dohodnú vopred, spravidla písomnou formou. Vaše ďalšie používanie služieb po zverejnení zmenených pravidiel na tejto stránke potvrdzuje Váš súhlas s novými pravidlami.

DONÁŠKOVÁ SLUŽBA

0911 07 07 08

Rozvoz BA Staré Mesto:  ZADARMO

Ostatné časti Bratislavy: od 1,49 €

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

Piatok

Sobota

Nedeľa

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 22:00

10:00 - 23:00

11:00 - 23:00

11:00 - 22:00

Všetky práva vyhradené © 2013